Hur möter man den digitala utvecklingens utmaningar? (Händer hos medlemmar)

11 april, 2011 - 10:33

Lars Tong Strömberg är chef för Digitala Affärer på Aller media och berättade för oss om den digitala världens nya utmaningar som de nu står inför.
Det handlar bland annat om att fokusera på kundrelationer, vikten av plattformsoberoende digital utveckling och om hur man kan bygga upp ett vinstmaximerande "ekosystem" där hela affärsmodellen hänger ihop.

Hej Lars! Vad är på gång hos Aller just nu?
Vi har precis förvärvat Mat och Vänner och stärkt vår position kring mat- och drycksegmentet som innehållsområde. På den digitala sidan har vi många aktiva förvärvsdiskussioner som högst sannolikt kommer att leda till strukturaffärer i närtid.

Om du fick drömma, hur skulle företaget se ut om 5 år?
I ett drömscenario, lyckas vi maximera potentialen från både den traditionella tidningsaffären såväl som nya digitala initiativ samtidigt som vi maximerar synergier däremellan och bygger upp ett "ekosystem" där hela affärsmodellen hänger ihop. Det är en väldigt spännande resa med många utmaningar och jag tror att vårt fokus på intäkter från betalande användare snarare än annonsintäkter är viktigt att hålla fast vid för att lyckas med det.

Dock tror jag personligen att det kommer att vara svårt att ta betalt för renodlat redaktionellt innehåll i en digital värld, - det kommer att krävas helt andra affärsmodeller än de som fungerar i print, men det viktigaste är att fortsätta fokusera på kundrelationen och att äga den men att utveckla tjänster där annat och/eller mer än bara redaktionellt innehåll ingår.

När det gäller digitalt, tror jag också att vi måste fokusera mycket hårdare framöver på vår kommersialiseringsförmåga via plattformsoberoende digital utveckling där öppna webbstandards är centrala snarare än att fokusera på s.k. native apps där vi ger andra aktörer veto på hela vår affärsmodell, t.ex. via Apples Appstore.

I min drömvärld är vi alltså om 5 år fortfarande ledande på vår kärnverksamhet kring avkoppling, underhållning och inspiration till kvinnor, men vi gör det på ett bredare sätt än idag rent affärs- och kanalmässigt i ett vinstmaximerande ekosystem där kundrelationen fortfarande ägs av oss och den relationen vi har med Sveriges kvinnor fortfarande är central i allt vi gör.

Du pratar om vikten av plattformsoberoende digital utveckling i framtiden?
Ja, jag tycker det är alldeles för lite fokus på det inneboende värdet av öppna standards och interaktionsmöjligheter mellan olika digitala plattformar och vikten av att vara kostnadseffektiv och öppen när det gäller teknisk utveckling. I takt med att vi går mot en utveckling med fler och fler fönster mot samma, gemensamma, alltid uppkopplade digitala hjärna och i takt med att interaktionsmöjligheterna fragmenteras och blir fler, blir det inte ekonomiskt hållbart att skapa unika applikationer i begränsade walled gardens.

Alldeles för mycket utveckling görs idag från scratch utan att ställa frågorna: Vad finns redan? Vad har andra gjort och vad kan vi kan bygga vidare på eller låta andra bygga vidare på?'

Varför är ni medlemmar i Media Evolution?
Då vi tittar aktivt på förvärv och samarbeten och då vi är en av de större medieaktörerna känns det självklart att vara med i Media Evolution. Det är ett utmärkt sätt för oss att komma i kontakt med andra företag i regionen, dela erfarenheter och knyta kontakter.

Vill du veta mer om Lars Tong Strömberg?
@Lars Tong Strömberg
Lars blogg