Bakgrund

En stark vilja från många
2008 grundades den ideella föreningen Media Evolution. En ny, välupplyst plats för ett gammalt påfund: att låta folk dela sina idéer och se till att dessa blir verklighet. Vid den här tiden var Media ett prioriterat tillväxtområde och det skapades ekonomiska ramar för vår verksamhet de första åren. Att vi överhuvudtaget finns till bygger på en stark vilja från många aktörer i södra Sverige - näringsliv, kommuner, regioner och akademin. Media Evolution skulle bli den ledande plattformen för tillväxt och innovation för mediebranscherna.

Pengar hjälper
Allt började med den nationella satsningen på mötesplatser för upplevelseindustrin. KK-stiftelsen hade sedan länge bedrivit satsningar på att stärka tillväxten inom upplevelseindustrin. Media Evolution är en av åtta mötesplatser för upplevelseindustrin i Sverige. Det är också en förlängning av projektet Media Mötesplats Malmö med uppdrag att skapa möten såväl mellan branscherna som mellan branscherna och akademin. Nästa steg blev att bygga en medlemsorganisation och samtidigt fick vi möjligheten att koordinera två tunga EU-projekt på totalt 75 miljoner kronor. Viktiga lärdomar under resans gång syns i våra publikationer, i denna intervju med Carin Daal samt i denna spaning på den digitala medieutvecklingen av Anders Mildner.

Initiativet växlar upp
Det som började som ett initiativ från staden, regionen och Tillväxtverket ägs idag av näringslivet. Media Evolution har vinstutdelningsbegränsning, vilket betyder att klirr i kassan oavkortat investeras till våra medlemmars fördel. Vi växlar upp 3,4 miljoner i grundfinansiering och omsätter årligen ca 25 miljoner kronor.

Mötesplatserna
Flexibilitet och låga trösklar för möten var grundtanken när Media Evolution City invigdes 2012. Våra medlemmar engagerades från start, vilket resulterade att huset var fullbelagt innan invigningen. Människor och engagemang har alltid varit viktiga ledord, inte minst i uppbyggnandet och genomförandet av den internationella mötesplatsen The Conference som i fem år samlat deltagare från hela världen kring digitala medier och mänskliga beteenden. Milstolpar under resans gång är vår Advisory Group med 338 aktiva medlemmar, vår 50% kvinnliga talar-lineup, mångfalden av talare och deltagare från hela världen, ständigt nya perspektiv på framtiden, videoarkivet och så klart engagemanget från vårt community att bidra med innehåll och aktiviteter i konferenseveckans alla side events.

Projekt
Under årens gång har vi arbetat med en mängd olika projekt som bl a har genererat nya arbetsformer där forskare och innovatörer samarbetar, en förinkubator inom digitala medier, vi har skapat broar mellan kreativa näringar och investerare, ingått i innovationsprojekt, arrangerat kompetensutveckling för individer och organisationer samt haft projektsamarbeten med andra kluster runt om i Europa.

Medlemmarna
Media Evolution engagerar allt fler personer och organisationer för att hitta nya sammanhang och för att utforska och dela ny kunskap. Vi är glada och stolta över att 400 medlemsorganisationer numera är en del av vårt community som möjliggör synergier och innovationer för de södra regionerna. Det senaste året har vi skapat mötesplatser, erbjudit utbildningar, aktiviteter och nätverksträffar för närmare 25 000 deltagare om året. Vi är stolta över var vi befinner oss, men, det finns alltid en annan nivå. En annan nivå av bredd på vårt innehåll, dialog och diskussion. Tillsammans med vårt community gör vi plattformen än mer kraftfull, rolig, demokratisk och viktig.