Så funkar det

Våra tre affärsområden - Community, Competence och Collaboration - utgör grunden för alla tjänster vi erbjuder våra medlemmar.

Collaboration


Förutsättningar för nya samarbeten sker när arbetssätt utmanas och kopplas till förändringar i samhället.

Community


Förutsättningar för tillväxt och utveckling sker när människor och deras idéer kopplas samman.

Competence

Förutsättningar för kompetensutveckling sker när människor utforskar komplexitet, bidrar med egen kunskap och lär sig av andra.