Exportsäljarprogrammet 2012/2013

20 mars, 2012 - 10:59

Förstärk er internationella postition & få tillgång till exportkompetens och internationella nätverk i Skåne.

”Exportsäljarprogrammet 2012/2013” hjälper ditt företag till ökade exportmöjligheter genom att under 6 månader ha tillgång till en kompetent medarbetare med bakgrund från någon internationell marknad. Denna person kommer i sin tur att erhålla utbildning och mentorskap från Exportstiftelsen.

Exportsäljarna rekryteras efter ditt företags kravprofil och består av högskoleutbildade personer med utlandserfarenhet och säljprofil. Målsättningen med traineeplatsen är att efter avslutad utbildning få en anställning företaget.

Exportstiftelsen erbjuder en internationellt ackrediterad exportutbildning som varvar praktiskt exportarbete med individuell exportcoachning för att implementera nyvunnen kunskap i företaget.
Marknadskartläggning och gällande handelsvillkor för vald marknad mynnar ut i en affärsplan för export och är en viktigt del i utbildningen.

Region Skåne och Arbetsförmedlingen medfinasierar denna satsning vilket bl a innebär att företaget inte betalar någon lön till traineen utan arbetet klassas som arbetspraktik.

Kontakt
Ni som önskar ytterligare information om programmet kan höra av er till Tomas Carlson, 0708- 30 56 63, tomas [dot] carlson [at] itmworldwide [dot] se www.itmworldwide.se