Föreläsning 26/4 Arkitektur & kommunikation

16 april, 2013 - 11:19

LILJEWALL arkitekter bjuder in till samtal om gränssnittet mellan arkitektur och digital kommunikation och står som värd för kvällens after work.

Inom byggbranschen talas det idag mycket om BIM (Building information modeling), men vad är det egentligen? Hur kan digitala modeller användas som gestaltningverktyg och för hållbarhetsanalyser i tidiga skeden? Hur kan modeller användas för yt- och volymberäkningar, kostnads- och mängduppskattningar? LILJEWALL arkitekters BIM-expert Kristen Broberg visar hur modeller under projekteringsskedet utvecklas till ett effektivt kommunikationsverktyg mellan olika discipliner för samordnad kvalitetssäkring av bygghandlingar. När byggnaderna väl är klara lever modellerna vidare i ett effektivt förvaltningsskede.

LILJEWALL arkitekter berättar om hur de arbetar med BIM i praktiken och illustratören Peter Alsterholm visar även hur visualiseringar växer fram ur den digitala modellen som ett oumbärligt redskap i kommunikationen med kunder och allmänhet.

Vill du veta mer och komma med perspektiv från din egen verksamhet är detta ett seminarium för dig!

Vad: Föreläsning om "gränssnittet mellan arkitektur och digital kommunikation" och Världens Bästa After Work
Anmälan: Anmäl dig till föreläsningen här. Till after worken behövs ingen anmälan, men här finns facebookeventet om du vill bjuda med dina kompisar.
När: 26/4 kl 16- följt av after work kl 17
Var: Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6a, Malmö