STÖD MUSIKHJÄLPEN 2013 GENOM MEDIA EVOLUTION

13 december, 2013 - 12:12

Musikhjälpen 2013 är igång med årets tema: Alla kvinnor har rätt att överleva sin graviditet.
Fattigdom, brist på information och resurser är vanliga anledningar till att många kvinnor i låginkomstländer föder i hemmet. Mindre än hälften får hjälp av en utbildad barnmorska. Länderna i södra Afrika och Sydasien är hårdast drabbade.

Vi på Media Evolution hjälpa till och stödja så mycket som det bara går. Därför har vi nu startat en digital insamlingsbössa på Musikhjälpens hemsida. Där kan ni bidra genom ett enkelt sms!

DONERA

TACK!