Delad kunskap är dubbel kunskap - Succé på Skissernas Museum

4 februari, 2014 - 01:20

Vi på Media Evolution är fast övertygade om att framtidens lösningar utvecklas i mötet mellan olika människor, branscher och sektorer. Tillsammans med våra medlemmar besitter vi en fantastisk skatt av kompetens och ser gång på gång att det finns ändlösa möjligheter att göra bra grejer när vi samarbetar över gränserna. För att ta tillvara på, utveckla och lyfta fram denna kompetens arbetar vi ständigt med att sammanföra och processleda möten mellan olika människor och företag från vårt community.

På uppdrag av Skissernas Museum och Lunds Universitet anordnade vi den 14/1 en heldagslång workshop på Skissernas Museum i Lund tillsammans med 10 personer från vårt medlemnätverk och representanter från uppdragsgivarna. Med utgångspunkt i frågeställningen “Hur kan innehållet på Skissernas Museum förmedlas till och av besökaren, på nya sätt?” arbetade deltagarna, i team på tvärs av kompetenser, fram en mängd idéer och fyra förslag till lösningar för Skissernas. Dagen i Lund blev startskottet för Lunds Universitets arbete med att etablera ett Media Lab för kommunikativa utmaningar på universitetet och framförallt var det en första byggsten för Skissernas Museums stora digitaliseringprojekt som kommer att pågå fram till och med 2016.

”Jag känner mig förstärkt! Nu har vi ett underlag för vad vi kan göra och vad vill söka pengar för”
- Patrick Amsellem, Skissernas museum

Målet med digitaliseringprojektet är att öka spridningen av museets konstsamlingar samt att nå ut till en yngre och mer internationell publik. För att nå dessa mål krävs innovativa och digitala lösningar, något som en stor del av Media Evolution medlemsnätverk är experter på. Genom att föra samman sakkunniga deltagare från vårt community med Skissernas Museum och Lunds Universitet arbetade vi fram förslag på hur teknik och sociala medier på olika sätt kan implementeras i Skissernas Museums fortsatta förändringsprocess.

”Extremt roligt att få jobba korsvis” - Max Ehle, Commind

”Jag blir förbannat glad och kär att få jobba med så duktiga människor” - Anders Hallberg , Actionform

Samtidigt som Skissernas Museum fick ett gediget underlag att jobba vidare med banade workshopen också väg för nätverkande, kunskapsutbyte och inspiration deltagarna emellan. Detta kollaborativa arbetssätt är en av grundpelarna i Media Evolutions filosofi. Med avstamp i olikheterna möjliggörs innovativa resultat och när du delar med dig, får du minst lika mycket tillbaka. Delad kunskap är dubbel kunskap.

En av deltagarna från vårt community var Sofia Dahlgren från InUse. På Media Evolutions blogg delar hon med sig av sina egna tankar och reflektioner från innan, under och efter workshopen >>

Ett stort tack till alla er som deltog!