Open Agency 26 nov – Trender, konsumentkultur och varumärken

1 december, 2014 - 10:29

I onsdags samlade vi till vår tredje Open Agency, Malmö Media Briefing. Konceptet är inspirerat från New York, läs mer om Open Agency här.

15 inbjudna från IKEA, MAERSK, The Core Company, Boozt, Apelöga, Matter, DorisFinal, Tivity, Bloody Honey, Mannov, The Concept Factory och Lunds Universitet deltog i veckans Open Agency om “Trender, konsumentkultur och varumärken”.

Öppningstalare, Johan Anselmsson varumärkesforskare från Lunds Universitet, inledde med att presentera forskning om åtta varumärkesvärden över tiden - Unikitet, Status, Gemenskap, Ägarskap, Värdeskapande, Trovärdighet, Innovation och Hållbarhet - med fokus på säljdrivande egenskaper. Vilka värden säljer mer än andra, och varför är det så? Hur kan vi relatera trender till varumärkesbyggande och hur kopplar vi det till försäljning och ekonomiskt värde? Gruppen granskade fyra trendande värden utifrån varumärkesbyggande och affärsrelevans och reflekterade kring nya värden.

SAMMANFATTNING AV DEN TREDJE TRÄFFEN

Här följer en sammanfattning av de reflektioner och det samtal som uppstod under Open Agency. Det är en avspegling som inte tar ställning eller representerar inte någon enskild persons åsikt.

Gemenskap & Innovation
Gruppen reflekterade kring hur gemenskap kan relatera både till varumärket och affärsmodeller byggda kring partnerskap. Att de kan driva varandra.

Vilken är drivkraften bakom gemenskap: rädslan för utanförskap eller viljan att vara med? Att balansen mellan gemenskap och individualism/unikitet är viktig för att skapa varaktiga konsumentrelationer. T ex Apple - think different: iPhone 5 vs “nördig nish".

Att innovation och diversifiering av utbud är viktigt för att skapa utrymme för individualism inom communityn. Att varumärket kan vara ett sätt att bemöta individualism, genom produkter som möter gemensamma kundpreferenser, men särskiljer genom varumärket, t ex jeans.

“Lika men olika”: produkter och varumärken i symbios för balans mellan gemenskap och individualism.

Samtidigt reflekterade gruppen kring en naturlig evolution och rörelse framåt mellan generationer, att det är en utmaning att skapa generationsöverskridande communities.

Digitalisering och ökad tillgång till data skapar samtidigt nya möjligheter att sätta kunden i centrum och specialanpassa både utbud och kommunikation. Vi har nya bättre förutsättningar att skapa varaktiga kundrelationer och communities.

Bilden i relation till gemenskap diskuterades, hur det ökande bildspråket kan vara gränsöverskridande och inkluderande. Idag finns det samtidigt nya förväntningar på bildspråk och autensitet. Bilder som upplevs som “tillgjort autentiska” genomskådas.

Värdeskapande & Hållbart
Gruppen menade att hållbarhet är en form av gemenskap. Att vara hållbar skapar värde till ett varumärke. Samtidigt rör sig hållbarhet neråt i behovspyramiden (Maslow) och blir allt mer utav en hygienfaktor. Att arbeta med värdeskapande hållbarhet är avgörande, tomma ord genomskådas snabbt. Att förstå vad man gör och vad det innebär.

Airbnb nämndes som ett exempel på “inbyggd” hållbarhet i varumärket. Att återanvända och göra tjänsten “affordable”, att dela en värdegemenskap och upplevelse.

Att förtroende kan bli en ny valuta genom en ny digitaliserad visualisering av betygssättning. T ex Uber.

För att lyckas affärsmässigt är det viktigt att sätta relevansen i centrum.

Nya värden
Gruppen reflekterade över nya trendande värden; genuinitet, csr, medbestämmande, relevans och hälsa.

Samtidigt konstaterade gruppen att många värden hänger ihop; gemenskap, innovation, värdeskapande och hållbarhet.

Och att värdet i Status/Ledarskap kan vara mer avgörande än vi tror för att kombinera dessa värden framgångsrikt. Att visa ledarskap säljer enligt forskning.

Läs Johan Anselmssons forskningsrapport här.

Läs också Johans syn på Ny analysmetod avslöjar kundens verkliga drivkrafter från en frukostföreläsning för Sveriges kommunikatörer.

Tack till alla deltagare som gjorde vår tredje Open Agency till en berikande resa genom trender, varumärken och affärsrelevans.

Inför nästa Open Agency ser vi fram emot temat “Mångfald & Integration”.

Anna Broekman, Unicom
Arrangör och moderator

Open Agency är till för att ansluta, lära och ge tillbaka. Vi trendspanar och diskuterar intressanta områden tillsammans med inbjudna representanter inom media, kommunikation, marknadsföring, samhällsutveckling, innovation, näringsliv och kultur. Det är några av grundstenarna när vi lanserat Open Agency med fyra trendspaningar: “Malmö Media Briefing” på Media Evolution City.

Läs rapporten här!
http://www.mediaevolution.se/sites/default/files/lund_research_insight_2...