InnoCarnival Skåne - för hållbar utveckling i Skåne!

27 augusti, 2015 - 15:36

InnoCarnival Skåne arrangeras av Malmö Stad tillsammans med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Projektet arrangerades första gången hösten 2014 och 20-21 maj 2016 på Malmö Live är det dags igen! Förra årets karneval blev en succé och engagerade fler än 2 000 barn och ungdomar och drygt 50 samarbetspartners. På www.innocarnivalskane.se kan du läsa mer.

Vad är InnoCarnival Skåne?
InnoCarnival Skåne är en innovationskarneval som handlar om att bidra till hållbar utveckling i Skåne genom att stärka barn och ungas innovationskraft. Genom InnoCarnival Skåne har Malmö stad och våra samarbetspartners möjlighet att inspirera, utbilda och engagera barn och unga i hållbarhetsarbetet - både det sociala, miljömässiga och ekonomiska. Vi uppmuntrar deras innovationslust och ger dem möjlighet att utveckla nya smarta lösningar för framtiden. Alla idéer ställs ut på innovationskarnevalen. Drygt 170 klasser från 23 kommuner är i nuläget anmälda till arrangemanget – 3 gånger så många som förra året!

Nära samverkan mellan skolor och det regionala arbetslivet
Årets tema är hållbarhet, och nu efterfrågas relevanta ”case”/uppdrag från företag och organisationer som Skånes barn och ungdomar kan arbeta fram nya innovativa lösningar på. Målet är att inkludera företag och organisationer som med sina problemformuleringar utmanar elevers kreativitet i ett brett spektra för hållbarhet, dvs ekologiska, sociala såväl som ekonomiska hållbarhetsfrågor. Casen kan alltså handla om allt från utanförskap till ohållbar konsumtion och klimatpåverkan.

Fritt fram att lämna in case nu!
Intresset av att lämna in ”case” är stort, så det är ”först till kvarn som gäller” och organisatörerna bakom kommer att vara noga med att det blir en god spridning bland casen/uppdragen vad det gäller geografi, juridisk status, verksamhet/bransch m.m.

Har du en idé som främjar ekonomisk, social eller ekologisk hållbarhet? Har du en idé på ett evenemang som kan locka näringslivet att delta och som samtidigt lyfter regionen som ett innovationscentrum? Hör av dig till info [at] innocarnivalskane [dot] se

Casen ska vara inskickade senast den 21 september 2015, och ”caseägarna” (organisationerna/företagen) ska därmed vara motiverade att engagera sig (i mindre omfattning) under höst 2015 och vår 2016 tills slutpresentationen hålls under karnevalen, 20-21 maj 2016 på Malmö Live.

Kontakt för frågor
Charlotta Levin
Näringslivsutvecklare Enheten för entreprenörskap
Näringsliv/Regional Utveckling
Region Skåne
+ 46 (0)706-52 34 32
charlotta [dot] levin [at] skane [dot] se