X Media Lab Sweden

21 januari, 2011 - 09:00 - 23 januari, 2011 - 18:00

Allt eftersom GPS och annan positioneringsbaserad teknik mognar skapas möjligheter till en rad nya tjänster, produkter och upplevelser. Det gräver vi djupare i den 21-23 januari när internationella X Media Lab går av stapeln i Malmö. X Media Lab är uppdelat i en konferens som är öppen för alla och ett labb för projektutveckling. Programmet börjar ta form och världseliten inom positioneringsteknik är bokad.

Läs mer om X Media Lab som vi arrangerar tillsammans med bland annat Nordic Game Program.

http://mediaevolution.goodold.net/projekt/xmedialab
http://www.xmedialab.com/