Rundabordssamtal med temat "En lärande organisation i vår tid"

27 april, 2011 - 09:00 - 13:00

I en globaliserad värld med hårdnande konkurrens kommer organisationers framgång och överlevnad att vara allt mer beroende av aktuell kompetens. En samlad och lätttillgänglig kunskap är en nyckelfaktor för utveckling och tillväxt.

Lärande i organisationer kommer därför att handla om kontinuerlig kunskapsdelning, flexibilitet, samverkan och kommunikation. Hur ser visionen ut för ”En lärande organisation i vår tid” ? Hur skapas den och vilka är drivkrafterna? Kan nya media tjäna som katalysator? Var med i utvecklingen och bidra från ditt företag eller organisation!

Vi vill vända och vrida på perspektiven: individ, organisation, kultur och kontext för att om möjligt skapa en karta med vägar som går i riktning mot visionen.

Vad: Rundabordssamtal om "En lärande organisation i vår tid"
Var: Media Evolution, Minc: Innovations Labbet.
När: 27:e april, 9.00-13.00 med lunch

Anmäl dig till yasemin [at] mediaevolution [dot] se senast den 20:e april. Platserna är begränsade så först till kvarn.