Nomineringsmöte 15/5 - näringslivet

15 maj, 2012 - 15:00 - 17:00

Nomineringsmöte för ny styrelse och ombud för föreningsstämma - näringslivet
Denna kallelse riktar sig till dig som kontaktperson för Media Evolution och till företagsledningen i respektive medlemsföretag.

Härmed välkomnas du som representerar näringslivet till Media Evolutions nomineringsmöte.

Mötets syfte är att hitta ledamöter till Media Evolutions nya styrelse och representanter till föreningsstämman. Vi hoppas att så många som möjligt vill delta eftersom det här mötet är viktigt för Media Evolutions framtida utveckling.

Vad: Nomineringsmöte för näringslivet
När: 15 maj kl 15:00
Var: Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6a, Malmö
Anmälan: Anmäl dig via mail till anmalan [at] mediaevolution [dot] se senast 13 maj.

Agenda:
§ 20 Nomineringsmöte
Senast fyra veckor (28 dagar) före föreningsstämma skall Verksamhetschefen tillse att det genomförs varsitt nomineringsmöte med Näringslivet, Akademin och det Offentliga. Kallelserna till nomineringsmötena skall ske tre veckor (21 dagar) innan mötena äger rum. Kallelsen sker på Verksamhetschefens ansvar.

Vid nomineringsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Val av ordförande, sekreterare och justerare.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Fråga om stadgeenlig kallelse iakttagits.
4. Val av ombud till föreningsstämma jämte
ersättare för denne enligt § 15
5. Val av ledamöter till föreningens styrelse, enligt § 16
6. Val av ledamöter till nomineringskommitténs valberedning jämte ersättare
7. Övriga val eller nomineringar, som föreningens föreningsstämma eller styrelse uppdragit åt nomineringskommittén att förrätta
8. Ärende som styrelsen underställt nomineringskommittén

Den ordinarie föreningsstämman kommer sedan att äga rum den 15 juni enligt § 13.

Fullmakt om du själv inte kan närvara, hittar du här.
Föreningsstadgarna hittar du här.

Mer information om mötets upplägg kommer.