Generator Sverige - konferens i Gävle

26 november, 2012 - 09:00 - 27 november, 2012 - 17:00

Sverige – världens mest kreativa land!

Konferensapp
Till årets Generatorkonferens ska en konferensapp utvecklas. Anbud ska vara Generator tillhanda 17 augusti 2012.
Info om Offertförfrågan för engagemang i samband med Generatorkonferensen 2012:
http://www.mediaevolution.se/sites/default/files/upphandling_app_generat...

Generatorkonferensen arrangeras i år för femte året i rad. Tidigare värdstäder har varit Åre (2008), Malmö (2009), Piteå (2010) och Norrköping (2011). Konferensen samlar representanter från såväl offentlig som privat sektor, kultur- och näringsliv samt akademin och lockar årligen deltagare från hela Sverige och sedan 2011, även från resten av Europa.

Generatorkonferens i Gävle 26-27 november
Sverige har i fler än en undersökning utnämnts till världens mest kreativa land. Hög grad av tolerans, öppenhet och utbredd teknikanvändningen är några av faktorerna som bidrar till vår framskjutna position. Dessutom har vi stor och god tillgång till hög kompetens.

Men hur ska vi göra för att fortsätta ligga i framkant även i framtiden? Och hur ska Sveriges kulturella och kreativa näringar bli världsbäst på att utveckla innehåll, driva tillväxt, skapa attraktiva platser samt förädla andra näringar? Kreativitet, innovation och ledarskap är tre viktiga byggstenar och därför årets temaord för Generatorkonferensen som äger rum 26-27 november.

Kreativitet: nytänkande, idérikedom, unikitet – mod att gå dit ingen tidigare gått. Hur kan kreativitet stimuleras?

Innovation: nya tjänster, produkter och affärsmodeller kan driva utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Hur tar vi fler initiativ från idé till marknad?

Ledarskap: i ett samhälle med fler kreativa och innovativa människor, företag och organisationer ställs nya krav på ledarskap. Hur kan nya former för ledarskap utvecklas och implementeras?

Framtid och visioner kommer att vara tydliga inslag under konferensen. Diskussionen om det framtida arbetet för att främja och stärka de kulturella och kreativa näringarna kommer att föras vidare, naturligtvis med kopplingar såväl till handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar som till de nya strategier som är på gång (exempelvis Attraktionskraft Sverige och Innovationsstrategin).

Dessutom kommer du att få ta del av konstnärliga upplevelser som ger prov på vad de kulturella och kreativa näringarna har att erbjuda.

Varmt välkommen till Gävle den 26-27 november!
Generator-teamet

www.generatorsverige.se