Hur etablerar man ett företag i USA? - Världens största ekonomi

4 december, 2012 - 08:30 - 10:00

Hur etablerar man ett företag i USA? - Världens största ekonomi

4 december kl. 08.30-10.00
Minc, Anckargripsgatan 3, Malmö

Undrar du hur svårt det är att etablera ett dotterbolag i USA? Eller vilka problem ett företag kan stöta på när de väljer att skapa en legal entitet på världens största marknad?

Ovanstående och mer därtill kommer att diskuteras när Exportrådet USA presenterar sin stora etableringsstudie.

USA är en av Sveriges enskilt största exportmarknader. Att nio delstater var för sig har större BNP än hela Sverige säger en hel del om dess potential. I finanskrisens efterdyningar ser många svenska företag nya möjligheter på den amerikanska marknaden. Redan idag agerar många i landet med olika typer av agent- och distributörspartners men i stor grad även med egna dotterbolag.

Exportrådet i USA har nyligen genomfört en studie om vilka problem svenska företag har haft innan, vid och efter en USA-etablering. Det visar sig att svenska företag främst har haft problem med:
• Hantering av legala frågor
• Konkurrens
• Anpassning av sina varor och tjänster
Till seminariet kommer en representant ifrån Exportrådet i USA, tillsammans med en amerikansk bolagsjurist och ett svenskt företag, som nyligen etablerat sig i USA, att presentera resultatet av studien och vad företag bör tänka på för att lyckas med en lokal etablering i landet.

Exportrådet bjuder deltagare på frukost/fika. Seminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsade. Anmäl dig till david [dot] kordel [at] swedishtrade [dot] se. Glöm inte att inkludera namn och företag/organisation. Skriv också att du kommer att delta i Malmö, det hålls seminarier i fler städer i Sverige.

För ytterligare information om seminariet eller Exportrådets arbete i USA kontakta: David Kördel, Exportrådet Chicago, Tel. +1-312 781 6246, david [dot] kordel [at] swedishtrade [dot] se