Informationsträff om utlysningen "Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013".

30 november, 2012 - 11:00 - 12:30

VINNOVA inbjuder till informationsträff om utlysningen "Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013".

Den 30 november kommer Vinnova till Media Evolution City och informerar om utlysningen för ”Utmaningsdriven innovation”. Inbjudan vänder sig till framför allt till de som ser sig som potentiella sammanhållande inom ansökningar, som är beredda att lägga signifikant arbetstid under Q2-4 2013
och kan arbeta för att möta någon av de fyra samhällsutmaningarna:

• Framtidens hälsa och sjukvård
• Hållbara attraktiva städer
• Informationssamhället 3.0
• Konkurrenskraftig produktion

Syftet med utlysningen är att stimulera och utveckla konstellationer med förmåga att ta fram lösningar inom ovan nämnda samhällsutmaningar.

Sista ansökningsdag är den 13 februari 2013 kl 14:00. För utlysningen finns avsatt en budget på 40 miljoner kronor. De projekt som beviljas kommer efter avslutat projekt att ges tillfälle att söka finansiering för ett fortsatt samverkansprojekt.

Mer information om utlysningen finns att läsa om här.

Vad: Informationsträff om utlysningen "Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013.
Var: Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6a
När: 30 november
Tid: 11-12.30 inkl en enkel lunch vid 12.
Anmälan: Anmäl dig här innan den 28 november. Avanmälan görs till Yasemin Arhan Modéer, yasemin [at] mediaevolution [dot] se.