Trenderna på nätet. Frukostseminarium med TopVisible

6 november, 2012 - 08:00 - 09:00

På Säljarnas har det uppfattats ett skriande behov av att öka förståelsen inför hur köparnas beteende har, och kommer att, förändras i och med webben och ”apparnas” intåg.

Hur kan man då dra nytta av nätet i kampen om kunderna?

Idag letar de flesta kunder efter leverantörer på nätet innan kontakt sker. De vill veta vad andra tycker, vilka lösningar som finns på marknaden och vilka priser de kan få. Oavsett om kunden kontaktar potentiell leverantör via telefon eller email, så börjar kundens nyfikenhet oftast på nätet. Graden av närvaro på nätet står i direkt korrelation med möjligheter att bli en av dem som får chansen att bli leverantör.

Magnus Äng, VD på TopVisible berättar om logiken mellan socialt beteende, din website, sociala medier och sökmotoroptimering (SEO) och hur detta kan bli viktiga verktyg i din marknadsföring, oavsett om er produkter och tjänster riktar sig mot företag eller den enskilda konsumenten.