Öppna kulturarvsdata! - Digisam/Riksarkivets konferens!

24 april, 2013 - 09:00 - 25 april, 2013 - 17:00

Inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2013 bjuder Digisam/Riksarkivet och Media Evolution in till konferens på temat ”Öppna kulturarvsdata i Norden” i Malmö den 24 - 25 april.

Fokus ligger på länkbar, öppen data och på programmet finns talare från Australien, Belgien, Danmark, Finland, Island, Nederländerna, Norge och Sverige. Föredragen kommer att hållas på "skandinaviska" och engelska. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth öppnar konferensen.

Syftet med konferensen är att:
- ta avstamp för en nätverksbaserad nordisk samverkan kring gemensamma, digitala kulturarvsfrågor
- uppdatera kulturarvssektorn i Norden på området öppen data
- visa varför öppen data-utvecklingen är betydelsefull för minnesinstitutionerna
- visa hur den ger nordisk nytta genom att visa exempel på positiva möjligheter i praktiken
- visa vägen till konkreta utvecklingsinsatser på hemmaplan i de nordiska länderna

Läs mer om konferensen här.

Vad: Konferens om digitala kulturarvsfrågor
När: 24-25 april 2013
Var: Media Evolution City, Malmö
Pris: Konferensen är gratis.
Registrering: Anmäl dig här!