Rundbordssamtal

26 april, 2013 - 09:00 - 12:00

Rundabordssamtal Digital Kultur
Digitalisering av kultur är en aktuell fråga regionalt, nationellt och internationellt. Men vad är det vi digitaliserar och varför? Vilka nya möjligheter öppnar en digitalisering upp för, hur kan digital kultur se ut, och hur kan vi få den att hända?

Detta är några av frågeställningarna som kommer att utvecklas i fredagens rundabordssamtal, kollaborativt mellan deltagarna som kommer från olika expertisområden, och som på olika sätt arbetar för digitalisering av kultur, lokalt såväl som internationellt.

Rundabordssamtalet har ett begränsat antal deltagare, kommer att ske på engelska och dokumenteras.

Kontakt/moderator: Emma Estborn, emma [at] mediaevolution [dot] se