Välkommen till ett inspirerande seminarium om filmturism!

26 april, 2013 - 11:00 - 14:00

I samband med PIXEL Skånes filmfestival 25-27 april bjuder Ystads kommun, med stöd från EU-projektet EuroScreen, in till ett tvådelat seminarium kring filmen och dess inverkan på turismen.

Vi bjuder på mumsig mingellunch med möjligheter till dialog kring utvecklingen av filmturismen i regionen samt goda förutsättningar att hitta nya branschkontakter.

Kl 11:00-12:00
EuroScreen – EU-projektet om filmturism, med syftet att maximera de ekonomiska synergierna mellan film och turism.

Ystads kommun är delaktig i EuroScreen – ett InterReg IVC EU-projekt som handlar om filmturism och har till syfte att maximera de ekonomiska synergierna mellan film och turism genom ökad innovation, nya produkter och tillväxt i de åtta regionerna inom EU som deltar i projektet. Med från Sverige är också Lunds universitet.

Projektet vill skapa affärsmöjligheter för det lokala näringslivet samt skapa samarbeten och erfarenhetsutbyten.

På seminariet får du en inblick i projektets arbete så här långt.

Medverkande:
Maria Månsson, EuroScreen/Lunds universitet
Matti Allam, EuroScreen/FilmLondon (presentation på engelska)

Kl 12:00-14:00
Wallander, Bollywood och ännu mera filmturism

Om filmens inverkan på turismen. Goda exempel från världen samt Wallanderturismens utveckling genom åren.

Medverkande:
Mikael Svensson, Öresund Film Commission
Petra Rundqvist, filmstrateg i Ystads kommun
Jack Löfving, Cineteket – Ystads filmmuseum
Maria Månsson, EuroScreen/Lunds universitet

Anmälan görs här!