Seminarium om 'Appar i hälso- och sjukvården' (Multirummet)

18 oktober, 2013 - 08:00 - 10:00

Vårdnära appar, något för dig?

Undrar ni hur sjukvården fungerar? Vilka regler som finns? Hur dagens IT-system ser ut och förändras?
Kom till ClinTrials Skånes seminarie om Appar i hälso- och sjukvården och få inblick i detta fredagen den 18e oktober kl 8.00-10.00. Vi bjuder på frukost!

Om ClinTrials Skåne: ett Region Skåne-ägt bolag som bistår life scienceföretag i deras produktutveckling med tjänster som marknadsanalyser, prototyputvärdering, kontaktförmedling och kliniska studier.

Anmäl dig här!

Programmet:
Frukost, 8.00-8.30
8.30 Region Skåne och IT
Johan Beijar och Magnus Nilsson, Region Skåne – IT

Om möjligheter och utmaningar för app-utveckling i hälso- och sjukvården.
• Möjligheter
• Kommersiell paketering i Region Skåne
• Exempel
• Utmaningar

8.50 Hur ser lagarna ut?
Camilla Ziegler, Chefsjurist - Region Skåne

Vilka juridiska ställningstaganden bör man göra inför apputveckling? När träder de olika lagarna i kraft för hälso- och sjukvården?
• Patientdatalagen (PDL)
• Personuppgiftslagen (PUL)
• Gränsdragningar

9.10 Är din app en medicinteknisk produkt?
Mats Ohlson, Senior expert – Läkemedelsverket

När blir en programvara en medicinteknisk produkt och vad gäller då?
• Vad är en medicinteknisk produkt?
• Vilka regler gäller och för vem?
• Ansvarsfrågor
• Utvecklingsprocess och riskhantering.
• Krav på kontroller och utvärdering.
• Krav på uppföljning.

9.30 Avslutande sammanfattning och tid för efterföljande frågor
Fred Kjellson, Projektledare - ClinTrials Skåne AB

Vad: Frukostseminarie 08.00-10.00 - vi startar med frukost!
Var: Media Evolution City, Malmö - Multirummet