Nordisk Panorama Transmedia Meet-Up

20 september, 2013 - 14:00 - 18:00

Är du nyfiken på nya möjligheter för berättande och användarnas engagemang på digitala plattformar?

På vår Transmedia Meet-Up kan du dela erfarenheter och diskutera projekt med konstnärer, filmare, spelutvecklare och andra ljusa sinnen.

Det här evenemanget sparkar igång Nordisk Panorama och Hackathon - en verkstad för sex utvalda projekt.

För att läsa mer och registrear ditt deltagande, använd denna länk.