Publiken som medskapare

10 september, 2013 - 09:00 - 17:00

Välkommen till en två dagars workshop i hur du som filmare, konstnär, teaterregissör, kulturskapare, eller annan kultur-kreatör kan bygga upp och upprätthålla tillit hos – och till – din publik, och därigenom skapa möjligheter till interaktion, dialog och relation. Både före, under och efter själva produktionen.
Workshopen innehåller föreläsningar och labb, och vi utgår hela tiden från ditt projekt, dina behov och dina möjligheter. Detta är den första av två workshopar som tar sin utgångspunkt i ”crowd”-tänkandet, dvs att bjuda in sin målgrupp att vara såväl medskapare som medfinansiär. Den andra workshopen – E.2 8 Crowd Funding - äger rum den 14 & 31 oktober och handlar främst om finansieringsbiten. De båda workshoparna hänger ihop men man kan välja att enbart delta i den ena av den.

BAKGRUND
- Interaktion är relation.
- Relation kräver tillit.
- Tillit kan bara finnas mellan människor.

MÅLGRUPP:
Du arbetar med egna projekt inom kultur och har en önskan om att utveckla ett interaktivt arbete med din publik. Vid anmälan skickar du in en kort beskrivning av ditt projekt på max 2 A4-sidor. Du behöver inte sedan tidigare ha påbörjat någon publikinteraktion, men ditt projekt bör helst vara i startgroparna.

LABBLEDARE:
Ledare för workshopen är Hanna Sköld, Helene Granqvist och Erling Björgvinsson

LÄS MER & ANMÄLAN
Publiken som medskapare!

NÄR & VAR
Startdag: 09.00 -> 2013-09-10
Slutdag: 17.00 -> 2013-09-26
Lokal: Bjälksalen, KulturKraft Syd
Adress: Adelgatan 21
Stad: Malmö

Kostnad: Fritt för professionellt yrkesverksamma i kulturbranschen i Skåne/Blekinge. Kostnaden som motsvarar 4950 kr finansieras av Europeiska Socialfonden
Sista anmälningsdag: Senast 20 augusti
Målgrupp: Kulturskapare av olika slag inom scenkonst, musik, film, transmedia od.
Omfattning: 2 heldagar, 10 och 26 september kl 9.00-17.00