Månadens tema: CHANGE THE GAME

1 november, 2013 - 00:00 - 30 november, 2013 - 23:00

Sättet vi arbetar på håller på att förändras och företag måste anpassa sig för att behålla konkurrenskraften.

Att vara produktiv handlar lika mycket om att göra saker på ett smart sätt som att arbeta tillsammans. Att förbättra kommunikationen och samarbeten mellan medarbetarna innebär ökad effektvitet, mera nyskapande och att man snabbare kommer ut på marknaden.

Våra medlemmar, som är vana att verka i den digitala framkanten och i konstant förändring, bidrar till att fylla månadens tema med bra grejer. Vi tittar bl a närmre på framtidens arbetsroller, anställningsskydd, sociala medier och möjligheter kring expansion. Tillsammans med våra medlemmar arrangerar vi olika aktiviteter med fokus förändringar och nya smartare sätt att arbeta.

Håll dig uppdaterat via kalendariet.

Bland annat håller vi i worskshoppen Sweatshop vid två olika tillfällen under november, där utvecklar vi tillsammans hur våra arbetsroller ska vara i framtiden när tekniken gör att vi hela tiden måste anpassa oss och våra leveranser efter dem.
Här får du verktyg för hur vi bättre ska förstå varandras förutsättningar och utmaningar i ett projekt!

Läs mera om Sweatshop här och anmäl dig nu!

Vi ses!