Collaborative Digital Culture

11 februari, 2014 - 09:00 - 16:00

I Skåne finns stora möjligheter för kulturen att utvecklas digitalt. Här finns nytänkande kulturella verksamheter såväl som breda digitala kompetenser. I mötet mellan dessa kan nya kompetenser och format utvecklas.

Den 11 februari 2014 bjuds du in till seminarium och workshop för att närmare kartlägga förutsättningar och utveckla möjligheter runt digitalisering av kultur i Skåne. Deltagarna kommer från såväl det offentliga som det privata, inom den kulturella sektorn och de kreativa näringarna. Tillsammans undersöker vi gemensamma nämnare och hur vi kan ta nästa steg genom nätverk och samarbeten – regionalt och/eller internationellt. Målet är att genom detta lägga en grund för fortsatt dialog med internationella intressenter, bl.a. runt en möjlig gemensam ansökan till Creative Europe-programmet.

När? Tisdag 11 februari 2014, kl 9-16
Var? Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6a, Malmö
Hur? Seminarium och workshop. Delta hela eller halva dagen.

Innehåll:
Vilka initiativ, idéer och projekt finns idag? Hur ser förutsättningarna ut för att förmedla kultur på och med hjälp av digitala plattformar? Vilka behov och möjligheter ser vi? Hur kan samarbeten se ut som möjliggör nästa steg?

Förmiddag, 9-12:
- Vad händer när kulturella och digitala kompetenser möts, vilka nya lösningar kan formas? Exempel på digitala lösningar för Skissernas museum.
- Hur arbetar vi med digitalisering av kultur idag? Gemensam kartläggning av initiativ, projekt och idéer.

Eftermiddag, 13-16:
- Varför digitalisering av kultur? Vilken mening skapar det för oss och vilka möjligheter ger det?
- Vad kan och vill vi göra tillsammans? Vilka kompetenser och format vill vi utveckla? Vad kan vi eller behöver vi göra, i samarbete med fler?

Välkommen att delta hela dagen, eller välj förmiddag eller eftermiddag.
Anmäl dig på denna länk, senast 5 februari. Begränsat antal platser.
Mötesplatsen arrangeras av Media Evolution, med bidrag från Region Skåne.