Frukostseminarium om Manager’s Dilemma

22 januari, 2014 - 08:30 - 10:00

Kostnadsfritt frukostseminarium.

När Agile eller Lean introduceras i en organisation ställs nya krav på chefskapet, men chefen har ingen riktigt tydlig roll i sammanhanget. Det leder till frustration och irritation och så småningom blir chefen ett av de största problemen för teamen att hantera. Det behöver inte vara så!

Under seminariet kommer jag att presentera ett agilt ramverk fokuserat på ledningsgruppens och chefernas arbetssätt, ett ramverk som ger cheferna samma förutsättning som utvecklingsteamen att ta klivet in i den agila världen.

Föreläsare
Ola Sundin
Ola är utvecklingschef på iFACTS i Malmö med en brinnande passion för människor och ledarskap. Han försöker leva efter devisen att ledarskap är processen att skapa en miljö där människor tillåts nå sin fulla potential och att det i slutänden alltid handlar om människor snarare än processer och metoder.

Ola har arbetat med agila metoder i femton år, han har bland annat coachat chefer och ledare, men också utvecklings-team och personer som tycker att de behöver hitta nya sätt att tänka och agera.

Program
08.30-09.00 Samling, frukost
09.00-09.40 Föredrag
09.40-10.00 Frågestund

Datum / Lokal
2014-01-22 / Akvariet, Dockplatsen 12, 211 19 Malmö

Anmäl dig här!

Om du har frågor kring seminariet, kontakta mineta [dot] hodzic [at] softhouse [dot] se (Mineta Hodzic)

Varmt välkomna!