Kulturella & kreativa näringar - från politisk vision till sektor i medvind

6 mars, 2014 - 11:45 - 7 mars, 2014 - 13:00

Tillväxtverket och Region Skåne välkomnar till konferens som ska entusiasmera till fortsatt nationellt och regionalt utvecklingsarbete inom kulturella och kreativa näringar.

Regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar (KKN) 2009–2012 fungerade som en kickstart för nytänkande och medförde en vitalisering av arbete och processer inom såväl kulturutveckling som näringslivsutveckling.

Nu görs bokslut: Hur gjorde man? Vad blev resultatet? Vad lyckades bäst?
Och en titt i omvärldskikaren tas: Hur ser framtiden ut för det nationella arbetet med kulturella och kreativa näringar och vilka möjligheter kan skönjas internationellt?

Lunch till lunch:
Plats: Sankt Gertrud Konferens (dag) och Media Evolution City (kväll)
Start: Torsdag 6 mars 2014 kl 11.45
Slut: Fredag den 7 mars 2014 kl 13.00

Kom och möt våren i den sjudande kulturregionen Skåne!

Läs hela programmet här!