Integration för tillväxt – hur kan vårt arbete i Skåne bli mer framgångsrikt?

7 april, 2014 - 09:00 - 15:00

Integration för tillväxt – hur kan vårt arbete i Skåne bli mer framgångsrikt?

Tid: Måndag den 7 april klockan 9-15
Plats: Medborgarhuset, Eslöv

Inom ramen för arbetet med integration för tillväxt bjuder Region Skåne och Herbert Felix-institutet in er till en konferens som ska ge nya perspektiv för hur integration leder till ekonomisk utveckling. Vi kommer att uppmärksamma studier, projekt, goda exempel och fungerande metoder samt modeller som gynnar Skånes konkurrenskraft och bidrar till tillväxt.

För att Skåne ska nå målet att bli Europas mest innovativa region måste vi bli bättre på att nyttja den potential som finns i samhällets alla delar. Vi måste säkerställa att alla grupper inkluderas och blir en resurs i arbetet med att stärka den skånska tillväxten.

Aktuell statistik visar att Sverige har ett stort sysselsättningsgap mellan personer födda i Sverige och utrikes födda. Särskilt låg sysselsättning har utrikes födda som har varit bosatta i landet mellan 1 och 10 år. Enligt OECD:s Territorial Reviews över Skåne (2012), är ungdomar, utrikes födda och kvinnor grupper vars kompetens i dagsläget inte nyttjas fullt ut. En paradox är dock att det finns brist på arbetskraft i flera branscher och företag i Skåne, samtidigt som många står utanför arbetsmarknaden. Frågan är vad denna paradox består i.

De demografiska förändringarna i Europa kräver ett inkluderande förhållningssätt, vilket konstateras i EU 2020-strategin, där en av de övergripande prioriteringarna är “inkluderande tillväxt”. Goda förutsättningar för företagande och bättre matchning på den skånska arbetsmarknaden för utrikes födda är förutsättningar för att fler ska kunna bidra till utvecklingen i den skånska ekonomin.

Program
Moderator: Pernilla Ström

9.00 Välkomna!
9.05 Integration för tillväxt – hur kan vårt arbete i Skåne bli mer framgångsrikt? Pontus Lindberg, ordförande regionala tillväxtnämnden, Region Skåne
9.15 Fyra nyanser av grått. Benny Carlsson, professor i ekonomisk historia, Lunds universitet och Gabriela Galvao, projektassistent, Lunds universitet
► Presentation av en rykande färsk jämförandestudie av olika länders integrationssystem och praktiker med uppmärksamheten riktad mot fenomenen likabehandling, säråtgärder och mainstreaming.
10.00 Ester – mikrolån plus i Skåne. Kerstin Thulin, verksamhetsledare
► Inom ramen för projektet Ester utvecklas en modell för att kombinera mikrofinans- och företagandelösningar som integrerar finansiellt kapital, kunskapskapital och socialt kapital.
10.20 The Hidden Growth Potential – Hur skapar man nya marknader och nya möjligheter till export genom att ta till vara på befintliga internationella kompetenser i Skåne?
Helen Berg, projektledare Media Evolution
► Processer och nya metoder inom media branschen utvecklade utifrån erfarenheter från projektet Arabic Game Jam, som gynnar mångfalden och skapar tillväxt.
10.40 Fika
11.00 Mentorskap – en metod för ökad ömsesidig integration. Maria Pålsson och Jelica Ugricic, verksamhetsutvecklare Internationella kvinnoföreningen i Malmö
► Presentation av resultat från IKF:s arbete med att stärka invandrarkvinnors inträde på arbetsmarknaden.
11.20 Hur ser nästa generations satsningar ut? Paneldiskussion med Pontus Lindberg,Cecilia Lind, Tobias Schölin och Benny Carlsson
11.50 Lunch
12.45 Hur mångfald blir en succé. Hamdija Jusufagic, CEO, System Verification
► 2013 fick Hamdija Jusufagic Malmö stads näringslivspris för Årets företagare för sitt arbete med att ha drivit upp företaget System Verification till det vi ser idag – ett växande företag där ledarskapet präglas av högt fokus på kunskap, mångfald och utveckling.
13.15 Företagare i Skåne – kartläggning och analys av inrikes och utrikes födda företagare.Tobias Schölin, lektor i entreprenörskap, Lunds universitet
► Rapporten slår hål på flera vanligt förekommande uppfattningar om invandrarföretagande utifrån djupare kunskaper om inrikes respektive utrikesföddas företagande.
13.40 Ny tankemodell – Integration för tillväxt. Peter Kempinsky och Jonas Hugosson, konsulter hos företaget Kontigo AB
► Gruppdiskussion.
14.55 Avslutning. Cecilia Lind, kommunalråd, Eslövs kommun