Kreativa Skåne - prisutdelning!

19 november, 2014 - 14:00 - 20:00

Kreativa Skåne den 19 november

- är mötesplatsen där kreativa människor inom arkitektur, design, miljö & miljöteknik hyllas. Eventet har uppstått ur en sammanslagning av Region Skånes och Sustainable Business Hubs årliga prisutdelningar inom områdena arkitektur, design, miljö och miljöteknik. Fram till den 15 maj finns möjlighet att nominera din favorit till nedanstående priser och stipendier
här.

1 Region Skånes miljöpris
Delas varje år ut till den person eller organisation som visat prov på förtjänstfulla insatser inom miljöområdet i Skåne med syfte att stimulera till ett ökat miljöengagemang för en ekologiskt hållbar utveckling och till ett miljöriktigt agerande.

2 Skånes arkitekturpris
Delas varje år ut av Region Skåne i samarbete med Sveriges Arkitekter Skåne till en eller flera skånska arkitekter och byggherrar som premierar en god byggd miljö i Skåne.

3 Region Skånes designstipendier
Delas varje år ut av Region Skåne till en eller flera designers som är bosatta och/eller har sin verksamhet i Skåne för att bidra till att en idé kommer i produktion.

I år kommer även mångfaldspriser att delas ut i samarbete med bla Diversityindex, Sustainable Business Hub och Sydsvenskan.

Läs mer här.

Prisutdelningen startar 14:30. Dörrarna öppnas 14:00. Eventet varar fram till 20. Minglet börjar 19.