Rundabordssamtal Collaborative Digital Culture

7 maj, 2014 - 10:00 - 12:00

Tillsammans med Region Skåne/Kultur Skåne arbetar Media Evolution med att stärka nätverk och samarbeten för digitalisering av kultur i Skåne.

Vi tittar också, tillsammans med representanter från branschen, på möjligheter och förutsättningar för större, potentiellt internationella samarbetsprojekt inom kultursektorn.
Den 11 februari genomförde vi en workshop på Media Evolution City där vi tittade brett på goda exempel, gemensamma utmaningar, behov och framtida samarbeten. Dokumentationen från workshopen från workshopen finns här (pdf).

Media Evolution går under våren vidare med att utveckla två spår:

1. Möjliga format och finansiering för fortsatt kompetensutveckling & omvärldsbevakning, i mötet mellan kultur och digitalisering; för att möjliggöra nya projekt och samarbeten.
2. Identifiera och utveckla möjliga områden att fokusera på i ett potentiellt internationellt samarbetsprojekt inom ramen för t ex Creative Europe, i samarbete med regionala aktörer med målet att skapa ett innovativt och kollaborativt projekt.

För att ta processen vidare tänker vi oss att bilda ett nätverk som representerar olika organisationer, branscher och kompetenser. Första träffen för detta nätverk är ett rundabordssamtal den 7 maj och vi hoppas att du vill medverka vid detta samtal då vi tror att du kan bidra med värdefull kompetens.

Vad: Rundabordssamtal Collaborative Digital Culture
När: 7 maj kl 10-12
Kontaktpersoner: Helen Berg, projektledare och Zofi Holgerson, processledare
Anmälan: Registrera dig senast den 2 maj.