Skåne Innovation Week

2 juni, 2014 - 08:00 - 5 juni, 2014 - 17:00

Den 2-5 juni hålls Skåne Innovation Week. Det är ett publikt evenemang, en festival som täcker hela Skåne. Det är till för er som är intresserade av innovation, kreativitet, entreprenörskap och tillväxt.

Vi siktar på att bjuda på ett brett spektrum av spännande programpunkter och aktiviteter kopplat till innovation - events, konferenser, seminarier, workshops, mingel och annat inspirerande.

Skåne Innovation Week och dess innehåll skapas av er och alla andra aktörer i det skånska innovationssystemet och näringslivet. Ni deltar genom att skapa egna publika programpunkter. Genom att dela med sig av och ta del av aktiviteter, kunskap och inspiration kan vi tillsammans stärka Skånes innovationskultur och innovationsförmåga. Läs mer här!

Vill du arrangera ett eget event under veckan?
Arrangera ett eget event och bidra till och dra nytta av denna satsning på att lyfta det innovativa Skåne. Läs hur du gör och anmäl dig här. Det är gratis att vara med!

Game-changers, företag, organisationer, entreprenörer, innovatörer, kluster, inkubatorer, innovationsfacilitatorer, kommuner och andra offentliga aktörer – arrangera ett eget event och bidra till att lyfta det innovativa Skåne.

Ambitionen är att vi tillsammans under veckan ska erbjuda ett brett spektrum av programpunkter och aktiviteter kopplat till innovation över hela Skåne.

Skåne Innovation Week är en del i Region Skånes arbete med att tillämpa sin ambitiösa innovationsstrategi. Det är också en del i arbetet med att ytterligare stärka Skånes innovationskultur och innovationsförmåga. Skåne rankas redan mycket högt på listan över innovativa regioner. Men vi siktar högre; Skåne ska vara Europas, kanske världens, mest innovativa region år 2020.

I grund och botten handlar målet om att denna region ska vara en otroligt spännande, levande och rolig plats att bo och verka på. Alla människor, företag och initiativ ska ges möjlighet att utvecklas till sin fulla potential!

#innovateskane
#skaneinnovationweek