Månadens tema: EQUALIZING DIVERSITY

1 december, 2014 - 00:00 - 31 december, 2014 - 00:00

Olikheter är en styrka, därför behöver vi samarbeta bättre och dra nytta av varandras kompetenser. Att uppnå mångfald innebär att se värden i att olika bakgrunder berikar på olika sätt och ta tillvara detta.

På Media Evolution kallar vi det här för collaboration eller ibland även co-laboration; att vi tillsammans utforskar styrkan i våra förenade krafter.

Forskning visar att jämställdhet ökar innovationsskraften och att mångfald skapar tillväxt, nya nätverk och nya marknadsmöjlighter.

Med decembers månadstema vill vi lyfta fram olikheterna och sätta fokus på hur man kan arbeta för att använda sig av styrkan i olikheter, diskutera homogenitetens problematik och lyfta fram goda exempel. Hur utjämnar vi skillnaderna och lyfter fram styrkan i olikheterna? Hur arbetar vi med jämlikhet så att det blir på riktigt? Vi finns i Malmö - mångfaldens stad. Hur gör vi detta synligt i våra verksamheter och vad vinner vi då?

Equalizing diversities handlar inte om att jämna ut olikheter utan att diskutera hur man arbetar med olikheter som en tillgång med samma värde och möjligheter som normen. Vi utforskar normer, letar goda exempel och sätter mångfald och jämlikhet i fokus. Har du bra tips? Kontakta oss gärna.