Utbildning: Digital Marknadskommunikation

24 september, 2014 - 08:30 - 16:30

Digital Marknadskommunikation - Berghs School of Communication

Dagen påbörjas med en orientering i grundläggande marknadskommunikation för att säkerställa att alla deltagare utgår från samma kunskaper. Vidare kommer du som deltagare att fördjupa dig i digital kommunikation, dels konkreta verktyg samt genom inspiration i hur du bättre kan kommunicera med hjälp av interaktiva medier som en integrerad del i marknadsföringen.

>>Anmäl dig här!<<

Under dagen möter du:
- Marknadsföringens grundläggande begrepp och terminologi
- Hur allt hänger ihop – kopplingen till affären
- Segmentering – positionering
- Kommunikationsstrategi samt marknadskommunikationens beståndsdelar
- Traditionell kontra interaktiv kommunikation
- Marknadsföring, sök och webbplatser
- Leadsgenering
- Olika digitala kanalers roll i försäljningen av tjänster. Digitalt och analogt
- Ditt varumärke i webbkommunikationen

PRAKTIKALITETER
Omfattning: 1 dag (6 undervisningstimmar)
Kostnad: 3 000 SEK ex moms för medlemmar, 7 400 SEK ex moms för icke medlemmar. Anmälan till utbildning är bindande, men kan överlåtas till kollega eller vän
Utbildningsföretag: Berghs School of Communication
Kursledare: Ingrid Naucler, Berghs School of Communication
Frågor: Kontakta Helen Berg på Media Evolution

Anmäl dig här!

Metodik
Kunskapsfilosofin vid Berghs School of Communication utgår från pragmatiken och den undervisningsmetodik som används baserar sig på Action Base Learning metoden. Detta innebär att vi varvar teorier med gruppvisa diskussioner och arbetsuppgifter för att kontinuerligt verklighetsförankra utbildningens olika delmoment i deltagarnas vardagliga verksamhet.

Genomförande
Utbildningen genomförs på Media Evolution City i Malmö. All företagsintern information behandlas konfidentiellt. För genomförande av utbildningen krävs minst 15 deltagare. Max antal deltagare är 20.

Lärare
Lärare och föreläsare som anlitas för utbildningar vid Berghs School of Communication är specialister och verksamma inom sitt område, vilket säkerställer en direkt koppling till verkligheten. De är goda pedagoger och har stor erfarenhet av att undervisa.

Administration
Berghs School of Communication åtar sig ansvaret för bl.a. följande administration: registrering av de aviserade deltagarna, samtliga kontakter med lärarna, utvärdering och dess sammanställning samt utfärdande av digitalt utbildningsintyg.

Utbildningen ingår i Media Evolution Competence där medlemsföretag delar med sig av sin kunskap genom utbildningar och workshops.