Utbildning: Planning - Berghs SoC

16 december, 2014 - 09:00 - 16:30

Planning! Heldagsutbildning med Berghs School of Communication.
Syftet med planning är att idéer och aktiviteter ska knyta varumärket och kunderna ännu närmare varandra.

Under utbildningsdagen får du som deltagare förståelse för varför, hur och när du ska använda dig av strategiskt planningarbete. Du kommer att få kunskaper och verktyg i att finslipa din förmåga att skapa kommunikationslösningar som kan implementeras direkt i den dagliga verksamheten.

>>Anmäl dig här!<<

Under dagen möter du:
- Kvantitativa och kvalitativa verktyg
- Hur insikter genereras
- Research
- Positionering
- Hur kommunikationsstrategin utvecklas
- Modeller för analys och strategi

PRAKTIKALITETER:
Omfattning: 1 dag (6 undervisningstimmar)
Utbildningsdag: 16 december 2014
Kostnad: 3 000 SEK ex moms för medlemmar, 7 400 SEK ex moms för icke medlemmar. Anmälan till utbildning är bindande, men kan överlåtas till kollega eller vän
Utbildningsföretag: Berghs School of Communication
Kursledare: Martin Lee, Berghs School of Communication
Frågor: Kontakta Helen Berg på Media Evolution
Anmäl dig här!

Metodik
Kunskapsfilosofin vid Berghs School of Communication utgår från pragmatiken och den undervisningsmetodik som används baserar sig på Action Base Learning metoden. Detta innebär att vi varvar teorier med gruppvisa diskussioner och arbetsuppgifter för att kontinuerligt verklighetsförankra utbildningens olika delmoment i deltagarnas vardagliga verksamhet.

Genomförande
Utbildningen genomförs på Media Evolution City i Malmö. All företagsintern information behandlas konfidentiellt. För genomförande av utbildningen krävs minst 15 deltagare. Max antal deltagare är 20.

Lärare
Lärare och föreläsare som anlitas för utbildningar vid Berghs School of Communication är specialister och verksamma inom sitt område, vilket säkerställer en direkt koppling till verkligheten. De är goda pedagoger och har stor erfarenhet av att undervisa.

Administration
Berghs School of Communication åtar sig ansvaret för bl.a. följande administration: registrering av de aviserade deltagarna, samtliga kontakter med lärarna, utvärdering och dess sammanställning samt utfärdande av digitalt utbildningsintyg.

Utbildningen ingår i Media Evolution Competence där medlemsföretag delar med sig av sin kunskap genom utbildningar och workshops.