Seminarium: MAFF: Jämställdhet i arabisk film

28 september, 2014 - 13:00 - 15:00

JÄMSTÄLLDHET I ARABISK FILM

Jämställdhet mellan män och kvinnor, och strävan efter detta, har alltid utgjort en stor del av filmkulturen. Detta som drivande kraft för handlingar och berättelser, såväl som ur ett bransch- och filmindustriellt perspektiv. Ämnet är globalt och lika aktuellt inom den arabiska filmen, som den västerländska.

Utgångspunkten för den jämställdhetsproblematik som behandlas är ofta sprungna ur religiösa och kulturella omständigheter och föreställningar, såväl som censur och demokrati. Frågan om jämställdhet och könsnormer är alltså lika aktuell och brinnande het inom den arabiska filmen, som den västerländska, om än ofta med skilda praktiska förhållanden. Det finns ett stort antal kvinnliga, såväl som manliga, filmskapare från arabvärlden som driver frågan om jämställdhet tillika ifrågasättande av kvinnans traditionella samhälleliga roll.

Kvinnor har ännu en starkt underordnad position inom filmindustrin, då fler filmer produceras, regisseras och författas av män än av kvinnor. Hjälte- såväl som antihjältebilder av kvinnor reproduceras lika starkt i arabisk som västerländsk film. Förutsättningen av en uppluckring av dessa förhållanden, såväl i väst som i öst, är en aktiv diskussion och ställningstagande för ökad jämställdhet.

Detta året presenterar Malmo Arab Film Festival programmet ”Womans film” där utgångspunkten är att framhålla de filmer där jämställdhet och kvinnans roll utgör filmens tongivande ämne.

What: Seminar MAFF: Gender equality in Arab cinema
When: Sunday 28/9 13.00
Where: Media Evolution City
Moderator: Dr. Hussam Alkoblawi
More info: malmoarabfilmfestival.se