Föreläsning: Fast Forward på Kulturmässan

20 oktober, 2014 - 15:00 - 15:45

På Kulturmässan ska du bli inspirerad, träffa arbetsgivare, möta rådgivare, bli uppdaterad, nätverka, möta nya branscher, lyssna till innovationer, få tips, fika med kollegor, hitta i byråkratidjungeln, gå på casting, gå på audition, hitta samarbeten, arbeta samman, arbeta över gränserna, samman gränserna, SAMARBETA, och lite till..

På Kulturmässan ska du som kulturarbetare få möta, samtala och bli inspirerad av dom som skapar dina förutsättningar. MEN dom som skapar dina förutsättningar ska också bli inspirerad av dig.

Kl 15-15.45 "Fast forward" - Internationalisering av kulturella och kreativa näringar.
Sten Selander, senior affärsutvecklar och projektledare på Media Evolution, visar upp ett projekt som ytterligare ska utöka den så viktiga strävan efter samarbeten mellan kulturen och näringslivet.
Det är ett område som bara är i sin linda och behöver ständigt nya infallsvinklar och inspirationer för att utvecklas.
Det finns många nya branscher som har en given plats för kulturen och kulturarbetaren, men vi behöver jobba för det.

Läs mer Kulturmässan här.