Medveten kommunikation - "Att övertyga är ett hantverk"

27 november, 2014 - 08:30 - 28 november, 2014 - 16:00

Nå fram med ditt budskap och få andra att lyssna på dina idéer! Den 27-28 november anordnar Move Management en utbildning i Medveten kommunikation. Kom och aktivera dina sinnen och träna på att skapa mentala bilder hos åhörarna. Konsten att övertyga handlar inte bara om dig som presentatör utan i lika hög grad om din målgrupp. Vilka är de? Vad är viktigt för dem? Hur uppfattar de dina argument?

Arbetsmodellen utgår från fyra områden: Självinsikt, Målgrupp, Form samt Intryck/Uttryck.

Självinsikt
Skapar förståelse med beteende- instrument. Lär oss hur man hanterar nervositet. Hur just du berör, inspirerar, engagerar, informerar, övertygar och får med mig andra.

Målgrupp
Lika viktig som du. Vilka är de? Vad är viktigt för dem? Vad berör dem, både intellektuellt och känslomässigt? Vad behöver du veta som du inte redan vet?

Form
Skapar struktur. Olika dispositioner. Betydelsen av Logos. Val av kommunikationskanaler. Ditt huvudbudskap, vad du egentligen vill säga. Strukturerade förberedelser.

Intryck/Uttryck
Konsten att göra entré och att inta scenen. Verbal -och ickeverbal kommunikation. Ditt Etos och hur man skapar Patos. Kraften i tystnad och pauser. Att känna in situationer och personer.

Genom att du förstår hur du är som kommunikatör kan du förstå andra och anpassa din kommunikation efter målgruppens beteenden och behov. Lyckas du stimulera åhörarnas känslor och logiska förmåga får din presentation bästa möjliga genomslagskraft.

Du får förbereda, planera och strukturera din presentation utifrån övertagandets alla regler. Move management visar hur du beskriver olika scenarion, skapar en intresseväckande inledning, tydliggör ditt budskap, har välgrundade argument och levererar en slagkraftig avslutning.

Vi utgår från varje deltagares nivå och ger verktyg, träning och feedback för att stärka dig i din utveckling som medveten kommunikatör.

Detta ingår:
- Utbildning
- Beteendeprofilen DiSC
- Kursmaterial
- Smartcards
- Litteratur

(En del av materialet är på engelska)

Datum: 27-28 november
Plats: Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6a, Malmö
Dag 1 Drop in med fika 08.30. Vi börjar 09.00 och slutar 17.00
Dag 2 Drop in med fika 08.30. Vi börjar 09.00 och slutar 16.00
Pris: 12 000 kr + moms
Anmäl dig till info [at] move [dot] se

Är du medlem i Media Evolution?
Ange: MEDIA EVOLUTION i din anmälan och få 50% rabatt