ISU Frukostseminarium om sociala nätverk

19 november, 2014 - 08:00 - 09:00

Denna morgon har ISU bjudit in Peter Parker, Malmö högskola, för att prata om sin avhandling "How personal networks shape business". Det kommer att handla om nätverkens betydelse för företagens förmåga till problemlösning och faktorer som driver eller dämpar utveckling av nätverk i och mellan organisationer.

Varje månad har Media Evolution ett tema och november månads tema är "The Art of networking", detta är ISU´s bidrag till temat.

ISU Frukostseminarier har upplägget 20 minuter frukostmingel, 20 minuter presentation, 20 minuter diskussion.

Seminariet hålls på svenska.

Datum: 2014-11-19
Tid: 08.00-09.00
Plats: Media Evolution City
OSA: senast 18 november till info [at] isumalmo [dot] se

Varmt välkomna!