Månadstema: ALTERNATIVE ECONOMICS

1 januari, 2015 - 00:00 - 31 januari, 2015 - 00:00

Varje månad tittar vi på intressanta teman som vi ser trendar i världen och som vi tror att vi alla kan lära oss mera av och ligga i framkant i om vi hittar gemensam kunskap i, och i januari gör vi ett nedslag i alternativa ekonomier.

Världen förändras, vi arbetar på nya sätt och tänker nya banor, tyvärr återkommer vissa gamla med som kanske inte är lika uppmuntrande. Några av de gamla är dock intressanta att titta närmare på, borde vi lära oss mera om hur vi tog hand om våra saker förr, hur vi delade saker, bytte saker, skulle inte det vara nyttigt för vår gemensamma värld om vi gjorde det mera?
Cirkulär-, nätverkande-, medskapande- och delande-ekonomi. Alternativa valuta. Kickstarter har öppnat i Sverige, hur har crowdsourcing förändrat marknaden för nya produkter? Vi knyter an till några av våra tidigare publikationer, vad har förändrats i världen sedan dess?
Med bloggposter, events och samtal inom våra månadsteman ser vi att våra medlemmar sitter på så mycket kunskap, så har ni tanker om dem vill vi gärna höra dem och göra saker ihop med er!

OMVÄRLDSBEVAKNING:
Det är mycket snack om ekonomin just nu, stora förändringar krävs och det finns olika vägar att gå, dock ett mål är gemensamt, att den nuvarande inte är hållbar nog för en hållbar framtid.

De är många, vinklarna på varför och hur.
Why we need a new economic model – World economic forum.

Och cirkulär ekonomi är ett sätt, omvandla företagens sopor /rester till tillgångar.

Redan 2012 pratade vi om kollaborativ konsumtion på The Conference, Lauren Capelin, då Andersson, gav ett snack på ämnet om tillgång istället för ägande.

Vi har även samlat intressanta artiklar i en av våra tidigare publikationer som gjordes samma år just på ämne Tillgång istället för ägande!

Den kollaborativaekonomin växer och flera företag och offentliga börjar arbeta med den. Jonathan Wichmann om ekonomin som växer.

Media Evolutions arbetar med att möjliggöra för digital utveckling genom att visa på vad våra medlemmar kan för offentligheten och traditionella industrier. En av våra medlemmar, Swedebank gav ute en rapport i slutet av 2014 som visar på att den digitala utvecklingen kommer ha en stor effekt på just Sveriges ekonomi och hur viktigt det är att vi tar vara på den!
Ni kan hitta rapporten Här! (Tack Claes Magnusson som gjorde oss uppmärksamma på den!)

Är du grym på t.e.x Bitcoin, crowdsourcingens utveckling eller cirkulär ekonomi så hör av dig till oss så blir vi glada!