Utbildning: Den Digitala Omställningen - Berghs School of Communication

11 mars, 2015 - 09:00 - 16:00

Utbildningen, Den digitala omställningen, syftar till att förmedla teoretiska och praktiska kunskaper kring vad som krävs för att med framgång förstå och ta sig an det digitala skiftet idag. Dagen går från strategi till aktivering, där förståelsen för den digitala logiken är den sammanhållande länken.

Anmäl dig här! (Se löptext för anmälningsavgift!)

Under dagen får du med dig:
• Nya beteenden och möjligheter inom digitala medier
• Framtid och trender
• Digital strategi
• I vilka kanaler kommer framtidens konsumenter befinna sig och hur sker förflyttningen?
• Användarbeteende i interaktiva medier
• Nya former av interaktion
• Digital kreativitet – koncept och formatutveckling
• Sammanfattning, frågor och respons

För dig som: är ansvarig för hela eller delar av ditt företags digitala närvaro. Även för dig som arbetar med eller ansvarar för marknadsföring där digitala kanaler är ett viktigt verktyg - har nytta av kursen.

PRAKTIKALITETER
Omfattning: 1 dag (6 undervisningstimmar)
Utbildningsdag: Onsdag 11 mars 2015
Var: Media Evolution City, Malmö, lokal meddelas.
Kostnad: 3 000 SEK ex moms för medlemmar, 7 400 SEK ex moms för icke medlemmar. Anmälan till utbildning är bindande, men kan överlåtas till kollega eller vän. Kursavgiften faktureras till angiven fakturadress som uppges vid anmälan.
Utbildningsföretag: Berghs School of Communication
Kursledare: Nome Norman, Berghs School of Communication
Anmäl dig här!
Frågor: Kontakta Helen Berg på Media Evolution

Metodik
Kunskapsfilosofin vid Berghs School of Communication utgår från pragmatiken och den undervisningsmetodik som används baserar sig på Action Base Learning metoden. Detta innebär att vi varvar teorier med gruppvisa diskussioner och arbetsuppgifter för att kontinuerligt verklighetsförankra utbildningens olika delmoment i deltagarnas vardagliga verksamhet.

Lärare
Lärare och föreläsare som anlitas för utbildningar vid Berghs School of Communication är specialister och verksamma inom sitt område, vilket säkerställer en direkt koppling till verkligheten. De är goda pedagoger och har stor erfarenhet av att undervisa.

Utbildningen ingår i Media Evolution Competence där medlemsföretag delar med sig av sin kunskap genom utbildningar och workshops.

Anmäl dig här!