Utbildning: Gränssnittsdesign – UX-design med Berghs School of Communication

3 juni, 2015 - 09:15 - 16:15

Den här utbildningsdagen ger deltagarna kunskaper, om hur de kan arbeta strukturerat och framgångsrikt med utveckling av webbplatser, intranät, mobila gränssnitt och interaktiva tjänster. Vi kommer att gå igenom begrepp som responsive design, titta på hur man formger slagkraftiga ikoner och hur man jobbar med typografi och läsbarhet i mobila kontext.

Anmäl dig här! (Se löptext för anmälningsavgift!)

Under dagen möter du:
• Olika arbetssätt, metoder och verktyg för att arbeta med user experience (UX)
• Hur ser utvecklingsprocessen ut
• Förståelse för hur du skapar intuitiva gränssnitt
• Ett gränssnitts grundläggande anatomi och byggstenar
• Hur man drar nytta av etablerade designmönster
• Planering och projektering

För vem
Kursen vänder sig till dig som vill bygga på din befintliga kunskap som grafisk designer med ett grundläggande kunskaper kring interaktionsdesign. Kursen är bred och riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskapaper inom gränssnittsdesign och digital produktion.

PRAKTIKALITETER
Omfattning: 1 dag (6 undervisningstimmar)
Utbildningsdag: 3 juni april 2015 kl 9:15-16:15
Var: Media Evolution City, Malmö. Lokal meddelas på plats.
Kostnad: 3 000 SEK ex moms för medlemmar, 7 400 SEK ex moms för icke medlemmar. Anmälan till utbildning är bindande, men kan överlåtas till kollega eller vän. Kursavgiften faktureras till angiven fakturadress som uppges vid anmälan.
Utbildningsföretag: Berghs School of Communication
Kursledare: Ersan Cürüklü, Berghs School of Communication
Anmäl dig här!
Frågor: Kontakta Pernilla Lavesson på Media Evolution

Metodik
Kunskapsfilosofin vid Berghs School of Communication utgår från pragmatiken och den undervisningsmetodik som används baserar sig på Action Base Learning metoden. Detta innebär att vi varvar teorier med gruppvisa diskussioner och arbetsuppgifter för att kontinuerligt verklighetsförankra utbildningens olika delmoment i deltagarnas vardagliga verksamhet.

Genomförande
Utbildningen genomförs på Media Evolution City i Malmö. All företagsintern information behandlas konfidentiellt. För genomförande av utbildningen krävs minst 15 deltagare. Max antal deltagare är 20.

Lärare
Lärare och föreläsare som anlitas för utbildningar vid Berghs School of Communication är specialister och verksamma inom sitt område, vilket säkerställer en direkt koppling till verkligheten. De är goda pedagoger och har stor erfarenhet av att undervisa.

Administration
Berghs School of Communication åtar sig ansvaret för bl.a. följande administration: registrering av de aviserade deltagarna, samtliga kontakter med lärarna, utvärdering och dess sammanställning samt utfärdande av digitalt utbildningsintyg.

Utbildningen ingår i Media Evolution Competence där medlemsföretag delar med sig av sin kunskap genom utbildningar och workshops.

Anmäl dig här! (Se löptext för anmälningsavgift!)