Kommunicera på hjärnans villkor! Utbildning med Berghs School of Communications.

22 april, 2015 - 09:00 - 16:00

Upptäck din egen förmåga och styrka att kommunicera, presentera och argumentera för dina idéer.

Under en dag får du nya kunskaper för att än mer kraftfullt nå ut med ditt budskap i olika mötessituationer och presentationer. Genom att förstå hjärnans grundmekanismer får du ett större utbud av handlingsalternativ oavsett i vilken mötessituation du hamnar i. Att t.ex. hantera motstånd i en förhandling eller provocerande frågor under din presentation handlar i första hand om att välja rätt förhållningssätt. Lär dig att leda genom frågor precis som Sokrates gjorde och öka dina chanser att nå fram med din åsikt.

Anmäl dig här! (Se löptext för anmälningsavgift!)

Under dagen möter du:
• Vem är min motpart? –enkla verktyg för en snabb målgruppsanalys
• Fängsla din publik genom din personliga utstrålning
• Konsten att sälja idéer och argumentera effektivt och övertygande
• Emotionell distans är nyckeln till konstruktiv kommunikation –lär dig att behålla kontroll i förhandlingssituationer, konfliktsamtal eller känsloladdade möten
• När hjärnhalvorna talar med varandra och hur konflikter uppstår

För vem
Kursen vänder sig till dig som arbetar med personlig kommunikation i projektgrupper eller i en ledarroll.

PRAKTIKALITETER
Omfattning: 1 dag (6 undervisningstimmar)
Utbildningsdag: 22 april 2015
Var: Mindpark, Helsingborg, Bredgatan 11, 252 25 Helsinborg. Lokal: Penthouse E7, ligger på våning 7 vid ingång EA (Campus)
Kostnad: 3 000 SEK ex moms för medlemmar, 7 400 SEK ex moms för icke medlemmar. Anmälan till utbildning är bindande, men kan överlåtas till kollega eller vän. Kursavgiften faktureras till angiven fakturadress som uppges vid anmälan.
Utbildningsföretag: Berghs School of Communication
Kursledare: Jana Söderberg, Berghs School of Communication
Anmäl dig här
Frågor: Kontakta Helen Berg på Media Evolution

Metodik
Kunskapsfilosofin vid Berghs School of Communication utgår från pragmatiken och den undervisningsmetodik som används baserar sig på Action Base Learning metoden. Detta innebär att vi varvar teorier med gruppvisa diskussioner och arbetsuppgifter för att kontinuerligt verklighetsförankra utbildningens olika delmoment i deltagarnas vardagliga verksamhet.

Genomförande
Utbildningen genomförs på Mindpark i Helsingborg. All företagsintern information behandlas konfidentiellt. För genomförande av utbildningen krävs minst 15 deltagare. Max antal deltagare är 20.

Lärare
Lärare och föreläsare som anlitas för utbildningar vid Berghs School of Communication är specialister och verksamma inom sitt område, vilket säkerställer en direkt koppling till verkligheten. De är goda pedagoger och har stor erfarenhet av att undervisa.

Administration
Berghs School of Communication åtar sig ansvaret för bl.a. följande administration: registrering av de aviserade deltagarna, samtliga kontakter med lärarna, utvärdering och dess sammanställning samt utfärdande av digitalt utbildningsintyg.

Utbildningen ingår i Media Evolution Competence där medlemsföretag delar med sig av sin kunskap genom utbildningar och workshops.

Anmäl dig här! (Se löptext för anmälningsavgift!)