Medveten kommunikation - Hur du får andra att förstå och se det du ser

9 april, 2015 - 09:00 - 17:00

På vår öppna utbildning jobbar vi med hur du når fram med ditt budskap och får andra att lyssna på dina argument och idéer. Vi aktiverar alla sinnen och tränar hur du skapar mentala bilder hos dina åhörare.

Konsten att övertyga handlar inte bara om dig som presentatör utan i lika hög grad om din målgrupp. Vilka är de? Vad är viktigt för dem? På vilka olika sätt uppfattar de dina argument? Att övertyga är ett hantverk som involverar självinsikt och relationsbygge, tydlighet och logik samt engagemang och känsla.

VÅR MODELL
Vår arbetsmodell utgår från fyra områden: Självinsikt, Målgrupp, Form samt Intryck/Uttryck.

Självinsikt Vi skapar förståelse med beteendeinstrument. Lär oss hur man hanterar nervositet. Hur just du berör, inspirerar, engagerar, informerar, övertygar och får med mig andra.

Målgrupp Lika viktig som du. Vilka är de? Vad är viktigt för dem? Vad berör dem, både intellektuellt och känslomässigt? Vad behöver du veta som du inte redan vet?

Form Vi skapar struktur. Olika dispositioner. Betydelsen av Logos. Val av kommunikationskanaler. Ditt huvudbudskap, vad du egentligen vill säga. Strukturerade förberedelser.

Intryck/Uttryck Konsten att göra entré och att inta scenen. Verbal -och ickeverbal kommunikation. Ditt Etos och hur man skapar Patos. Kraften i tystnad och pauser. Att känna in situationer och personer.

Genom att du förstår hur du är som kommunikatör kan du förstå andra och anpassa din kommunikation efter målgruppens beteenden och behov. Lyckas du stimulera åhörarnas känslor och logiska förmåga får din presentation bästa möjliga genomslagskraft.

Du får förbereda, planera och strukturera din presentation utifrån övertygandets alla regler. Vi visar hur du beskriver olika scenarion, skapar en intresseväckande inledning, tydliggör ditt budskap, har välgrundade argument och levererar en slagkraftig avslutning. Vi utgår från varje deltagares nivå och ger verktyg, träning och feedback för att stärka dig i din utveckling som medveten kommunikatör. Vi jobbar i en intim, trygg miljö i våra nya lokaler i Malmö.

Detta ingår
> Utbildning
> Beteendeprofilen DiSC
> Kursmaterial
> Smartcards
> Litteratur
En del av materialet kommer att vara på engelska.

Anmälan
Datum: 9-10 april
Plats: Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6a, Malmö
Dag 1 Drop in med fika 08.30. Vi börjar 09.00 och slutar 17.00
Dag 2 Drop in med fika 08.30. Vi börjar 09.00 och slutar 16.00
Pris: 12 000 kr + moms

Anmäl dig till info [at] move [dot] se
Ange Medveten Kommunikation Malmö i din anmälan.

ERBJUDANDE: 50% rabatt på kursavgiften för Medlemmar i Media Evolution