Välkomna till Lokstallarna Studios!

31 mars, 2015 - 09:00 - 11:00

Välkomna att se vad de nya Lokstallarna Studios har att erbjuda!

För tio år sedan var det inte så många som hängde vid Dockan om dagarna och olika områden i Malmö exploaterades och började blomma och andra förändrades i karaktär. Vad som gör att ett visst område utvecklas är ofta politiskt, man ser att ett område behöver upprustas och ger resurser för det - men ibland beror förändringarna på vem som flyttar in först och vilka som sedan följer.

Just nu pågår en förändring av Lokstallarna i Kirseberg. Stagevision flyttade dit SVTs kostymförråd och efter det finns nu åtta praktiskt kreativa företag som gemensamt kallar sig för Lokstallarna Studios. Här kan man nu hitta tjänster och ideer för produktion av teater, TV & film, event och scenkonst.

Under morgonen den 31 mars mellan kl 9-11.00 är vi alla välkomna att utforska Lokstallarna för att se vad som är på gång i deras nya studios och hur de kan användas i framtiden. Lokstallarna Studios företag och dess kunder behöver knyta kontakter vad det gäller applikationer och webbutveckling. Därför efterfrågas även er kunskap för framtida samarbeten denna dag."

Anmäl er till en trevlig förmiddag på Lokstallarna Studios här!

9.00- 9.15 Frukost i Lokstallarnas Studios utbildningslokaler
9.15-11.00 Presentationer av företagen i Lokstallarna Studios under en rundvandring:
Excelent Rigging
Eurosound
Malmö Dekorfabrik
StageVision
Jernhusen STORA stallarna
Utskottet
in-discourse