Decembertema: SHARE & CARE

It's the mos wonderful time of the year!

I en värld som på många sätt går mot att bli mer avskärmad och isolerad blir innebörden av årets sista tema möjligtvis viktigare än någonsin. Det har aldrig funnits någonting givet och självklart i det faktum att det är vi människor som dominerar vår blåa och ensamma planet. Sammantaget landar våra framgångar i en saga om en oöverträffad förmåga att kunna tro på ett gemensamt mål och tillsammans, utan att nödvändigtvis ha en direkt kännedom om precis allt och alla som det innefattar, ta sig mot det.

Fysiskt är vi underlägsna många andra varelser på jorden. Men vår förmåga att kunna förstå vikten av samarbete och att ingen individ ensam någonsin kommer kunna erhålla alla nödvändiga kompetenser är det som skiljer oss. Självfallet finns det många företeelser i vår värld som är kollaborativa. Men det är bara människan som kan skapa sammanhang oberoende från tiden och rummet med en gemensam vision.

Det är i kärnan av dessa abstrakta men essentiella resonemang som hela vår verksamhet tar avstamp i. Temat ligger som det sista eftersom att allt annat som händer under året överskuggas av konceptet dela och lära.

Konceptet av att dela och lära utgår alltså från ett helhetsperspektiv där alla gynnar på att inta en positiv inställning mot en kultur som är inkluderande. Men allt det här är i princip värdelöst om inte gruppen eller organisationen som det berör är en välmående sådan. I traditionella och tydligt hierarkiska organisationer har inte det här varit av samma vikt då en individs personliga upplevelse spelat mindre roll. Men för att en share & care – kultur ska vara effektiv är upprättandet av trivsamma miljöer och sammanhang grundläggande.