Utbildning: Film i kommunikation

23 september, 2015 - 09:00 - 16:00

För att bli framgångsrik med att filma behövs både kreativitet och strategi. Bli regissör och ta kontroll över ert varumärke, vilka ni är, hur ni uppfattas och hur ni vill upplevas, internt samt externt. Filmer på webben blir allt vanligare när företag och organisationer kommunicerar, informerar och utbildar. Video kommer bli ännu vanligare.

Upplägg för kursen
Innehåll:
Hur integrerar man rörlig bild i kommunikation?
Vad ger resultat och vad ger mindre bra resultat?

Vi pratar inte teknik, istället fokuserar vi på rörlig bild. Dess fördelar och svagheter, rörlig bild som ett komplement till befintlig kommunikation, rörlig bild i förändringsarbete, rörlig bild som en del av utbildning, rörlig bild som en del av varumärkesbyggande och rörlig bild som en del i sociala medier. Dagen baserar sig delvis på exempel för rörlig bild men även på dig som deltagare och dina erfarenheter av hur ni integrerar rörlig bild idag på din arbetsplats.

Syfte/Målsättning:
Syftet med dagen är att du som deltagare ska få dela med dig av dina egna erfarenheter om arbete med rörlig bild och få feedback från gruppen. Du kommer få en större förståelse för rörlig bilds styrkor och svagheter och du kommer få med dig ett sätt att förhålla dig till rörlig bild. När dagen är slut kommer du ha en tydlig bild på hur du kompletterar organisationens kommunikationsstrategi och kommunikationsplan med styrkorna i rörlig bild.

Målgrupp:
Företagsledare, Verksamhetschef, Kommunikationschef, Informationschef, Kommunikationsplanerare, HR-chef, Utbidningsansvarig

Förberedelse/Utrustning:
– Egen bärbar dator
– Exempel på hur du/din arbetsplats arbetar med rörlig bild i kommunikation idag

Schemakurs: Fika och lunch ingår i samtliga kurser. Vi jobbar helst med våra grafiska kurser i macmiljö, internet finns tillgängligt för alla under kurserna. Kursböcker och diplom ingår också i samtliga kurser.

Anpassad skräddarsydd kurs: Vi anorndar en kurs just efter era behov och anpassar efter yrkesområde och kunskapsnivå. Hör av er till oss för mer information

Vi har ett kurspaket som heter Filmproducent som vi rekommenderar.

För mer information, kontakta InfoMediaTech.