Functional Cities - konferens i Malmö

24 september, 2015 - 08:30 - 25 september, 2015 - 13:00

Functional Cities är en konferens för engagerade samhälls- och resiliensaktörer, från såväl privat som offentlig sektor. Hur får vi fungerande miljonprogramsområden? Hur kan Big Data och nya teknologier skapa förutsättningar i staden? Kom och bidra med dina kreativa lösningar!

Konferensen handlar om hur städer ska kunna upprätthålla sin funktionalitet, attraktivitet och effektivitet, även när de utsätts för påfrestningar. Årets konferens är aktiv och innehåller Problem Challenge Workshops, World Café sessions med keynote speakers från bland annat Boverket, UN-Habitat, Vejle Kommun och Enevo Inc.

Programmet är baserat på en rad utmaningar som våra städer och regioner står inför och berör bland annat miljonprogrammen och hur dessa kan göras mer attraktiva, hållbara och resilienta. Stort fokus kommer även att läggas vid hur nya teknologier och Big Data skapar förutsättningar för smarta Urbana Flöden.

Praktikaliteter
När? Den 24 – 25 September. Konferensen startar den 24:e klockan 8:30 med frukost och registrering. Fredagen den 25:e avslutas konferensen efter en gemensam lunch.
Var? Dag 1 Slagthuset, Dag 2 Media Evolution City i Malmö.
Vem? Functional Cities är konferensen för dig som är intresserad av städer och städers utveckling. Förra årets konferens hade en deltagarlista med representanter från kommuner och regioner, akademin, myndigheter och företag.

Läs mer om konferensen och anmäl dig på functionalcities.com
OBS! Media Evolutions medlemmar anmäler sig till medlemspris!

Delar ur programmet:
• Functional and Sustainable Urban Development Requires a Holistic Approach
• What are the Components of a Big Data Strategy for Cities?
• A Challenge from Velje – one of 100 Resilient Cities Pioneered by the Rockefeller Foundation. How do we Create Resilient Communities?
• Innovative City-Business Collaboration
• Q&A with Chief Resilience Officers
• Framing Urban Resilience – How to Make Strategic Choices

Talare:
• Charbel Aoun, Chief Sales & Strategy Officer, Enevo Inc.
• Patrik Faming, Verksamhetssamordnare, Boverket
• Jonas Kroustrup, Chief Resilience Officer, Municipality of Vejle
• Maíta Fernández-Armesto Sánchez, Senior Programme Management, UN-Habitat, City Resilience Profiling Programme
• Roman Mendle, Smart Urban Infrastructure, ICLEI – Local Government for Sustainability
• Andreas Schönström, kommunalråd, Malmö Stad