Framtidens näringar pitchar för framtiden!

22 oktober, 2015 - 08:30 - 11:30

Företagspartnern ALMI avslutar sitt projekt för Framtidens Näringar med ett event för att koppla samman de entreprenörer som deltagit i programmet med investerare.

Framtidens Näringar projektet handlar i korthet om att ge nystartade företag, som traditionellt haft svårt att få investeringar, stöd för att utveckla sina affärer och pitchar.

Under förmiddagen kommer vi få höra idéer och tankar om nya företag och hur de kan ges möjliga investeringar.

Vi kommer att få lära oss om kreativa företag som fått investeringar och om hur investerare har tänkt när de har investerat i vad som anses som mera riskbenägna branscher som tex spelbranschen. Vi kommer att får träffa Martin Walfisz, grundare av Massive Entertainment och Planeto, som sedan start har tagit in kapital i utvecklandet av sina företag.

Eventet hålls på Lokstallarna Studios där företag inom upplevelseindustrin skapat ett inspirerande nätverk. Ett av de företagen som deltagit i projektet, in-Discousure har sin studio där, vilket vi kommer att starta dagen i. Vi får på så sätt en direkt upplevelse hur framtidens näringar lever och arbetar idag.

Vi bjuder in entreprenörer med sina affärsidéer, investerare som vill bredda sina kunskaper om framtidens näringar och andra som kan bidra i företagens utveckling framgent.

Har du en idé som du vill pitcha - eller är du investerare? Anmäl dig då Här!

Välkommna till Lokstallarna den 22 oktober - så här hittar ni dit:

Besök in-discourse med bil:

Sväng höger in på lokstallarnas område från Södra Bulltoftavägen 51. Fortsätt rakt fram över två fartgupp 200 m, följ skyltningen höger och höger Lokstallarna studios.

Med buss:
Buss nr 4 stannar vid Kirsebergs kyrka, 10 min promenad från in-discourse. Vi kommer att sätta upp vimplar efter vägen så ni hittar fram!