Apriltema: DESIGN THINKING

1 april, 2016 - 00:00 - 30 april, 2016 - 00:00

Alla våra månadsteman 2016

I april fokuserar vi på efterfrågat innehåll kopplat till Service design / Design thinking / Product design / Grafisk design

Design thinking-begreppet som vi känner det idag utvecklades av IDEOs grundare David Kelley och handlar om att använda metoder hämtade från designverktygslådan för att utveckla nya produkter och tjänster, med människan i fokus.

Vår värld blir allt mer komplex och för näringslivet innebär detta allt mindre utrymme för företag att fortsätta med business as usual. Kunder ställer högre krav och nya uppstickare ändrar spelreglerna. Att göra som en alltid har gjort känns mindre och mindre som ett rimligt alternativ. Det finns förstås många teorier kring hur du bäst framtidssäkrar din verksamhet, men det enda vi vet är att vi kommer behöva fortsätta utveckla produkter och tjänster som är relevanta för våra kunder och som förhoppningsvis gör världen lite bättre.

Design thinking är en problemlösningsmetod som sätter människan i fokus; ett angreppssätt för att utveckla nya produkter och tjänster med med utgångspunkt i designverktygslådan. Design thinking integrerar det mänskliga perspektivet med vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt önskvärt. Nyckeln ligger i kundens behov, varför det är viktigt att integrera kundperspektivet från start och inte låta det bli en efterkonstruktion.

Som med det mesta finns det olika skolor för hur design thinking-processen ska se ut, en gemensam nämnare är prototypandet, dvs. att tidigt testa en enkel version av din produkt/tjänst. En idé är inget värd om den inte testats. En annan viktig aspekt är empati, dvs förmågan att sätta sig i en annan människas skor.

Länkar för dig som är intresserad av att lära dig mer om design thinking-begreppet och dess olika metoder.

IDEOs take på design thinking
What is design thinking?
Disruption by design

Next level

Design as participation
Länge har användaren stått i fokus för designers. Det är ju förstås bättre än egot men om vi bara fokuserar på användaren/kunden, hur påverkar det då de system vi verkar i?

Vad händer på månadstemat i april?

- Världens Bästa After Work med HiQ 1/4
Betaltjänsten Swishs skapare står värd för aprils första VBAW och bjuder in till en spaning kring framtidens IT-bransch, vilka trender en bör haka på etc.

- Världens Bästa Morgon med Zenit Design 8/4
Designbyrån Zenit Design bjuder in till frukostföreläsning om begreppet Design Thinking. För dig som är extra intresserad, har vi en diskussionsklubb efteråt.

- Sharing Club 14/4
KAN bjuder på en trendspaning från årets SXSW. Bring your own lunch!

-Världens Bästa After Work med Innovation Skåne 15/4
Design to speed up your start-up - Innovation Skåne

- Världens Bästa Morgon med Topp & Zacco 22/4
A breakfast seminar addressing considerations for businesses interested in evolving into the IoT space. To illuminate some key considerations, insights will be presented by Zacco and by Topp.