Ordet är fritt, men det kan bli dyrt.

9 december, 2015 - 17:30 - 20:00

Idag kommunicerar företag med sin omvärld och sina kunder på alltmer sofistikerade, kreativa och differentierade sätt. Med digital distribution i olika former skapas nya medier och nya förutsättningar och modeller för att nå ut till konsumenter. Ofta är detta en nödvändighet för att nå fram i dagens mediebrus, men detta leder också till ett ökat intresse från både konkurrenter, lagstiftare och domstolar att bevaka företagens marknadsföring och markera råmärkena för det tillåtna.