Jämställdhetsdagarn 2016

27 januari, 2016 - 09:00 - 28 januari, 2016 - 16:00

Sveriges enda nationella och professionella jämställdhetskonferens I 27-28 januari 2016, Malmö Live

Jämställdhetsdagarna är ett tillfälle för kompetensutveckling för dig som arbetar med eller ansvarar för jämställdhet.

Chefer och förtroendevalda | verksamhetsfolk | kvalitetsutvecklare | controllers och sakkunniga | jämställdhetsstrateger | verksamhetsutvecklare | ägare | styrelseledamöter.

Jämställdhetsdagarna erbjuder ett fullspäckat program med seminarier, utställningsytor och forum för nätverkande.

Läs mer på; http://jamstalldhetsdagarna.se